Slovenščina > 3. letnik Prijava

Vezaj

 

Natančno si preberi spodnja pravila.

 

Vezaj1  Vezaj2

 

Vezaj3

 

 

1. V paragrafu 428 Slovenskega pravopisa (2001) poišči rabo nestičnega vezaja in zapiši vsaj en primer zanjo.

 
 

2. Pravilno zapiši spodnje besede z (ne)uporabo vezaja. Pazi na (ne)stičnost.

Na (TV, program) bo danes okrogla miza o (9, letka) . – (Štiri,glasno) so zapeli v (G, dur) . – (Schleswig, Holstein) je pokrajina v Nemčiji. – Kupujem superbencin, (95, oktanski) . – V fiziki so pomembni tudi (anti, delci) . – Jure kvak kvak je postal (človek, žaba) človek žaba. – Ni mogla izbrati: »Ali naj si kupim črno rdečo, črnordečo ali črno-rdečo obleko?« Vedela pa je, da ji (mornarsko, modra) barva ne bo pristajala. – Slovanski jeziki se delijo na (vzhodni, slovanski) , (zahodni, slovanski) in (južni, slovanski) . Sem Tatjana (Srebot, Rejec) ali .
 

   

3. V drugi nalogi je zapisana poved, v kateri so barve zapisane na tri različne načine. Kaj meniš, kateri izmed njih je pravopisno pravilen?

 

 

4. Odgovor utemelji.

 


 

 

pomniJe videti zapleteno? Pa ni. Slovenski pravopis (2001) pravilo zapisovanja barv poenostavi:

 

§413: Stični vezaj pišemo: 1. med deli zložene besede, ki bi bili v prosti zvezi povezani z in ipd.: /.../ belo-modro-rdeča zastava /.../.

 

§ 518: /.../ pridevniki, katerih prva sestavina pomeni barvo ali njen odtenek, druga sestavina je izraz za barvo, se lahko pišejo tudi narazen: sivorjav ali sivo rjav /.../. Podobno pri drugih čutnih zaznavah odtenkov: sladkokisel ali sladko kisel. Samo narazen pišemo zveze, ki se dajo razvezati s kot ali da: čokoladno rjav (rjav kot čokolada), kričeče rdeč (rdeč, da kriči), mornarsko moder (moder kot mornarska obleka), pariško moder (moder kot pariško nebo).

 

Moto

 

Vodo se naučimo ceniti šele, ko se vodnjak posuši.

(slovenski pregovor)

Melita