Slovenščina > 3. letnik Prijava

Pomisljaj1

 

Pomisljaj2

 

Pravila si lahko tudi natisneš: ppt.

 

 

1. Ali veš, kaj zaznamujemo s skladenjsko in kaj z neskladenjsko rabo ločil?

 

 

2. Popravi napačno rabo pomišljajev z zapisom celotnih besednih zvez, ki ga vsebujejo; pazi na stičnost.

 

Nagrado za najboljše izvirno leposlovno mladinsko delo, t. i. večernico, podeljuje časopisno –založniško podjetje Večer od leta 1997. Za nadaljnje vaje pripravite gradivo, predstavljeno na straneh 123-160 in 178 - 191 in 214– 219 ter 270 – 274 . Danes ne vem, ali bo sončno –oblačno ; vremenoslovci napovedujejo oboje. Vesel sem, da pa vendarle še ne bo – 5 °C . 10-3 = ? = ?

 

 

3. Preberi besedilo v priponki: pdf.

 

 

4. Ali je raba naštevalnih enot v besedilu označena pravopisno pravilno?

a) Da.
b) Ne.

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

 

5. Utemelji odgovor.

 

Pa še nekaj: ko zapisuješ besedilo, bodi vedno pozoren na njegovo ureditev. Uporabi isto količino zamikov, isto vrsto pisave ter obojestransko poravnavo besedila.

 

6. Besedilo uredi, kot je potrebno.

 

 

Moto

 

Vodo se naučimo ceniti šele, ko se vodnjak posuši.

(slovenski pregovor)

Melita