Slovenščina > 3. letnik Prijava

 

       Abecednik                                    Katekizem

 

Katekizem (osnovni verski nauki) in Abecednik (abeceda), 1550

 

To sta prvi knjigi v slovenskem jeziku. Trubar je moral razmisliti, katere besede naj uporabi in kako, da ga bodo razumeli vsi Slovenci –  prvi je razmišljal o slovenskem knjižnem jeziku in je njegov utemeljitelj. V Abecedniku je zapisal črke, s katerimi naj se zapisujejo slovenski glasovi. Izmislil si je posebne znake za sičnike in šumnike.

 

 

 

 

 

Cerkovna ordninga

     Cerkovna ordnunga (Cerkveni red), 1564

 

 Protestanti so zahtevali, naj cerkveni obredi potekajo v domačem jeziku.

 Tako so utemeljili slovenski knjižni jezik in slovenski pravopis, ki sta tudi v kasnejših obdobjih služila za pisanje zahtevnih knjižnih del.

Andrejka_noga