Slovenščina > 3. letnik Prijava

ZNAČILNOSTI

Protestantizem je ime za versko gibanje, ki se je začelo v 16. stoletju  kot protest proti Rimskokatoliški cerkvi. Verniki so protestirali zoper njena načela v organizaciji, zoper nemoralno ravnanje duhovnikov, od tod poimenovanje protestantizem.  Ker so zahtevali prenovo ali reformo cerkvenega reda, se to gibanje imenuje tudi reformacija.

To gibanje se je začelo v Nemčiji, ko je Martin Luther leta 1517 na vrata cerkve v kraju Wittenberg nabil 95 tez proti rimskokatoliški cerkvi. Sledili so mu še drugi reformatorji, ki se od protestantov nekoliko ločijo. Tako je nastalo več protestantskih ločin: luterani (so poimenovani po Luthru), kalvinisti (po Kalvinu), anglikanci (po Angliji). 

 

                Martin Luther              Calvin

 

Miselnost protestantov (reformatorjev) je temeljila na naslednjih trditvah:

1. Cerkev naj ostane revna, kot je bila v prvotnem krščanstvu, naj se ne bogati na račun vernikov.  Zlasti ogorčeni so bili protestanti zaradi odpustkov – to so bila plačila, s katerimi so si verniki odkupili grehe. S tako pridobljenim denarjem pa si je Cerkev gradila palače v Rimu.

 

2. Zelo pomembna je bila zahteva protestantov, da bogoslužje naj ne bo latinsko, temveč v maternem jeziku, da ga bodo razumeli vsi, tudi preprosti ljudje. Zato so potem nastala besedila v ljudstvu razumljivem jeziku, tudi slovenskem.

 

 3. Bili so proti celibatu, to je pravilo katoličanov, da se duhovniki ne smejo poročiti ali vezati, temveč morajo ostati predani zgolj bogu. Ukinili so spoved, saj duhovniki niso božji namestniki na Zemlji, da bi lahko odpuščali grehe, to lahko naredi le Bog.

Andrejka_noga