Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

Predlogi

Dopolni.

Vstavi ustrezen predlog.

Kaj praviš temu, sin moj?
Prišla sem gospodični Ani.
Vsi obiskovalci bolnišnice naj si roke razkužijo nevarnosti nalezljivih bolezni.
Lep pozdrav počitnic na Hvaru!
Zdaj, ko je znano, kaj nas zahteva zakon, se bomo vedli drugače.
Gospodinja je bila globoko izrezani obleki in dragocenim nakitom vratu nenavadno lepa in mikavna.
pomoč reševanju tega primera so priskočili tudi kriminalisti.

Uvodnaslika7

 

Ne bojte se napredovati počasi, bojte se le tega, da bi se ustavili.

(kitajska modrost)

Noga