E-gradiva > AV komunikacije > Video > Snemanje z video kamero

Prijava

Za video snemanje potrebujemo video kamero kot napravo oziroma medij, s katerim bomo posneli dogodek ali prizor. Poleg kamere potrebujemo še mikrofon, s katerim bomo sliki dodali zvočni zapis. Za mirno sliko potrebujemo še stojalo za kamero. Pravilna osvetlitev nam nato še omogoči pravilno odražanje realnih barv v video posnetku. 

Ko imamo pripravljeno vso opremo in igralce, ki bodo odigrali prizor, posnamemo prvi kader video posnetka, ki tvori del sekvence.

 

Kader je najmanjši oziroma najkrajši del video posnetka, ki ga narekuje začetek in konec vklopa in izklopa snemanja z video kamero. Poznamo dve vrsti kadrov in sicer statične in dinamične kadre.

 

Statični kader dobimo, kadar s kamero stojimo na enem mestu in snemamo dogajanje, ki se nahaja v zornem kotu kamere.

 

Dinamični kader dobimo, kadar pri snemanju uporabimo zoom tehniko, s katero približamo ali oddaljimo snemalni objekt ali kadar snemamo panoramski posnetek in pri tem premikamo kamero v vzdolžni smeri.  

 

Pri snemanju pa pogosto uporabimo tudi kombinacijo obeh s tem, da začnemo s statičnim kadrom, nadaljujemo z dinamičnim in zaključimo znova s statičnim kadrom.

 

Sekvenca je skupek kadrov, ki se navezuje na en sam dogodek. To pomeni, da posnamemo več različnih kadrov, ki nakazujejo en dogodek ali prizor (na primer veslanje na reki) in s tem tvorimo eno sekvenco.

 

VIDEO - Snemanje z video kamero in prenos posnetkov v računalnik.

 

 

 


 

 

Kaj je kader?

Kader je najmanjši oziroma najkrajši del video posnetka, ki ga narekuje začetek in konec vklopa in izklopa snemanja z video kamero.
Kader je celotni posnetek, ki ga narekuje začetek in konec vklopa in izklopa snemanja z video kamero.
Kader je najmanjši del video posnetka, ki ga narekuje vklop in izklop kamere.

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.