E-gradiva > AV komunikacije > Zvok > Načrtovanje izdelave zvočnih posnetkov

Prijava

Načrtovanje projekta snemanja zvoka

V tem delu moramo opraviti naslednje:

 

V primeru, da uporabljamo že posnete zvoke, moramo paziti na zaščito avtorskih pravic. Brez dovoljenja avtorja ne smemo uporabljati zvočnih posnetkov!

 

Načrtovanje vsebine zvočnega posnetka


Pri načrtovanju vsebine moramo opraviti naslednje:  

 

nacrtovanje

 

 


 

 

 

Katera trditev ni pravilna za načrtovanje projekta snemanja zvoka?

določimo vsebinski tip snemanja
določimo obliko digitalnega zvoka
določimo vir zvoka
določimo snemalni sistem

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

 

Zvok