E-gradiva > AV komunikacije > Zvok > Splošno o zvoku

Prijava

 

amplituda  

 

 

Zvok obravnavamo kot valovanje v snovi, ki je lahko plin, kapljevina ali trdna snov. Zvok v plinu in v kapljevini potuje v isti smeri, kot se valovanje širi. Enkrat bolj zgoščeno, drugič bolj poredko, podobno kot valovi na vodi. Za multimedijo je pomembno širjenje zvoka po zraku. Zvok, ki ga sestavlja ena sama frekvenca, imenujemoton

 

 

Zvok opredelimo z višino tona, ki nam jo poda frekvenca  zvoka in z glasnostjo, ki jo določamo z amplitudo zvoka. Višja je frekvenca, višji je ton ter višja je amplituda, glasnejši je zvok. V zraku in pri sobni temperaturi se zvok premika s hitrostjo 340 m/s.

 

ANIMACIJA

 

Enota za merjenje frekvence je Hertz (1 Hz = 1/s), za glasnost oziroma zvočni pritisk pa decibel (dB). Človek sliši frekvence med 20 Hz in 20.000 Hz. Bolečinski prag glasnosti je pri človeku okrog 120 dB, kar je enako glasnosti letala na vzletni stezi.

 

Človek razlikuje višino tona, barvo tona, volumen tona (nizke tone sliši kot masivne, visoke kot ostre) ter gostoto tona (izraža se kot trdota, kompaktnost). Prav tako je človek sposoben najti izvor zvoka, vendar samo če sliši z obemi ušesi. 

 


 

Kako zvok opredelimo?

s toni in valovanjem
z višino tona in glasnostjo
z višino tona, z barvo tona in volumnom tona

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

 

 

 

Vstavite pravilno številko.

Bolečinski prag glasnosti je pri človeku okrog dB, kar je enako glasnosti letala na vzletni stezi.

Splošno o zvoku