Slovenščina > 3. letnik Prijava

naloga 

 

 

9. Kdo je Lojze? Zakaj je v romanu pomemben?

 

10. Kako se Franckina življenjska zgodba zaključi?

a) Pred njeno smrtjo se vrnejo domov vsi otroci in jo osrečijo, saj so v življenju uspeli.
b) Preden je umrla, je Francka doživljala še večje poraze, saj so se domov vračali vsi otroci, bolni, nemočni – Tone, najstarejši sin, je celo umrl. Toda s smrtjo je Francka ujela svoj voz sreče.
c) Francka je pred smrtjo srečna, saj spozna, da bodo njeni otroci v življenju uspeli.

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

 

11. Motiv teka za vozom se v romanu pojavi velikokrat. Kolikokrat in v katerih poglavjih?

 

12. Kaj simbolizira tek za vozom?

 

13. Poveži razlago še drugih nastopajočih simbolov v romanu.

 

a) simbol domovine in slovenskega naroda (proletarcev)

b) simbol vsega lepega, siromaku nedoseženega

c) simbol življenja

č) simbol  vere v moč prosvete, napredka in svobode, ki naj prinese rešitev proletarskemu svetu

 

 

 

simbolrazlaga
voz
klanec
luč
židana ruta

Na klancu

(foto: Saško Glavica)

Pravo bogastvo je občutek, občutek resničnega obilja. Že samo zaradi okolja in zgodovine smo bogati. Imamo priložnost uživati v slikah, ki jih nismo naslikali, pesmih, ki jih nismo napisali, dobrih izobraževalnih ustanovah, ki jih nismo zgradili. Občutite bogastvo nacionalnih parkov, ki so tudi vaši. Zavedajte se, da ste bogati sedaj in to bogastvo uživajte. Vedite, da je to del vašega bogastva in občutek hvaležnosti za to vam bo pomagal ustvariti še večje bogastvo.

(Anthony Robbins)

noga