Slovenščina > 3. letnik Prijava

naloga

 

 

 

14. Za roman Na klancu je značilna ciklična zgradba. Kaj to pomeni?

a) Usode in prizori se paralelno ponovijo v naslednjih generacijah.
b) Usode se ne ponovijo, ponovijo se dogodki – npr. tek za vozom doživi tudi kakšna druga oseba v romanu …
c) Ponavljajo se tako dogodki kot prizori, povezani z delovanjem oseb, vendar največkrat se vse to ponovi le pri osrednjih nastopajočih osebah, nikoli pa pri stranskih.

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

 

15. Označi pravilnost oz. nepravilnost trditev.

 PNtrditev
  Roman Na klancu sestavlja 9 poglavij.
  Vsako poglavje romana Na klancu lahko beremo kot samostojno enoto.
  Na Klancu je moderni roman.
  V romanu so velikokrat izpostavljeni trenutki – takšen način pripovedovanja pa je značilen za impresionizem.
  Na klancu je le družinski roman.
  Osrednji motiv romana so Franckine sanje.

 

 

16. Kakšen jezik je značilen za odlomek?

 

17. V romanu Na klancu najdemo različne postopke prikazovanja dogodkov. Uredi.   

 

a) tek za vozom, vrhniški klanec

b) opisi socialne sredine: revščina, alkoholizem

c) slika razpoloženje v duši in v naravi

č) opisi dogodkov v 2. poglavju – srečanje z umetnikom

 

 

 

značilnostidogodek
naturalistična motivika
dekadenca
impresionizem
simbolizem

 

18. Katere vrste roman je roman Na klancu?

Na klancu

(foto: Saško Glavica)

Pravo bogastvo je občutek, občutek resničnega obilja. Že samo zaradi okolja in zgodovine smo bogati. Imamo priložnost uživati v slikah, ki jih nismo naslikali, pesmih, ki jih nismo napisali, dobrih izobraževalnih ustanovah, ki jih nismo zgradili. Občutite bogastvo nacionalnih parkov, ki so tudi vaši. Zavedajte se, da ste bogati sedaj in to bogastvo uživajte. Vedite, da je to del vašega bogastva in občutek hvaležnosti za to vam bo pomagal ustvariti še večje bogastvo.

(Anthony Robbins)

noga