Slovenščina > 3. letnik Prijava

napiši

1. Napiši esej z naslovom: Franckin križev pot.

V eseju upoštevaj sledeče iztočnice: ugotovi, kateri literarni smeri iz prvih desetletij 20. st. pripada delo Ivana Cankarja Na klancu in določi, v katero književno vrsto/zvrst spada.

Na kratko oriši življenjsko zgodbo naslovne književne osebe (do pet povedi). Razčleni, s kom in kako se bojuje v svojem življenju. Označi odnose v okolju, v katerem poimenovana književna oseba živi. Imenuj osebo, ki ji v delu predstavlja pravo nasprotje, in svojo izbiro utemelji. Opredeli se do obeh književnih oseb. V pomoč ti je lahko tudi priložen osnutek za pisanje danega eseja.   

 

                                                         

 

napiši 2. Napiši esej z naslovom: Usojenost (fatalizem) in hrepenenje v romanu Na klancu

Zapiši lastno stališče o naslovni problematiki (ne v sklopu konteksta!).

Predstavi občutje usojenosti in hrepenenja v romanu: kako sta prikazani obe občutji? Sta medsebojno povezani? Katera oseba najznačilneje predstavlja navedeno občutje? Kako? Kaj je avtor izpovedal s prikazom usojenosti in hrepenenja (ideja)? Kakšno je tvoje stališče o obravnavani problematiki? Je predstavljena problematika aktualna še danes? Pojasni, kako (če ni, pojasni svoje zanikanje).

 

video3. Na spletni strani http://www.youtube.com/watch?v=sj2Rez2MlIo&feature=related si oglej priredbo iz Cankarjeve črtice Skodelica kave. Priredbo komentiraj in kritično ovrednoti.

 

napiši 4. Zamisli si, da si novinar raziskovalec, živeč v Cankarjevem času. Srečal si Francko, junakinjo iz romana Na klancu. Pripravi intervju z njo.

 

    

Viri

pdf 

Na klancu

(foto: Saško Glavica)

Pravo bogastvo je občutek, občutek resničnega obilja. Že samo zaradi okolja in zgodovine smo bogati. Imamo priložnost uživati v slikah, ki jih nismo naslikali, pesmih, ki jih nismo napisali, dobrih izobraževalnih ustanovah, ki jih nismo zgradili. Občutite bogastvo nacionalnih parkov, ki so tudi vaši. Zavedajte se, da ste bogati sedaj in to bogastvo uživajte. Vedite, da je to del vašega bogastva in občutek hvaležnosti za to vam bo pomagal ustvariti še večje bogastvo.

(Anthony Robbins)

noga