Slovenščina > 3. letnik Prijava

naloga

 

 

 

1. Naštej nekaj Cankarjevih daljših del.

 

2. V katerem obdobju svojega ustvarjanja je Cankar pisal svoja daljša dela?

 

 

3. Pred teboj so pomešani krajši odlomki Cankarjevega znanega besedila. Zapiši pravilno zaporedje dogodkov. Za katero besedilo gre?

 

 

 

 

 

 

Na klancu

(foto: Saško Glavica)

Pravo bogastvo je občutek, občutek resničnega obilja. Že samo zaradi okolja in zgodovine smo bogati. Imamo priložnost uživati v slikah, ki jih nismo naslikali, pesmih, ki jih nismo napisali, dobrih izobraževalnih ustanovah, ki jih nismo zgradili. Občutite bogastvo nacionalnih parkov, ki so tudi vaši. Zavedajte se, da ste bogati sedaj in to bogastvo uživajte. Vedite, da je to del vašega bogastva in občutek hvaležnosti za to vam bo pomagal ustvariti še večje bogastvo.

(Anthony Robbins)

noga