Slovenščina > 3. letnik Prijava

nalogaOglej si sklanjanje osebnih imen in priimkov ženskega in moškega spola.

 

Ali so priimki pri ženskih oz. moških osebnih imenih ujemalni ali neujemalni?

Ženskega priimka ne sklanjamo, moškega pa.
Ženski priimek sklanjamo, moškega pa ne.
Oba priimka sklanjamo.

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

Preberi imena podjetij, izpisana iz Poslovnega imenika Slovenije. Med njimi je samo eno ime podjetja zapisano pravilno. Katero?

Pravilno je zapisano ime podjetja št. .

 

Zakaj?

Kadar je ime podjetja sestavljeno iz dveh samostalniških besed, je prva beseda jedro,
druga pa prilastek, po kateri se vprašamo KATERI/-A/-O.

1. 
2.
3.
4. 
5.

 

Ali je okrajšava d.o.o. ob imenih podjetij pravilno zapisana?

da
ne

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

pomni2SP določa pisanje te okrajšave s presledki. Kadar jo pišemo za imenom podjetja, je ločena z vejico.


Pravilno zapiši imena podjetij (brez d. o. o. in brez Term Ptuj).

Ljubezen je polnost človeka.

(Victor Hugo)