Slovenščina > 3. letnik Prijava

nalogaV tabelo vpiši po vrstnem redu vse prilastke iz spodnjih besednih zvez.

mariborska tovarna Henkel

novo leto 2010

Srednja elektro-računalniška šola

vršilec dolžnosti direktorja Branko Grahovec

 

jedro pridevniški prilastki samostalniški prilastki
tovarna
leto
šola  
vršilec  

 

PRIDEVNIŠKI: mariborska; novo; srednja, elektro-računalniška SAMOSTALNIŠKI: Henkel; 2009; dolžnosti, direktorja, Branko, Grahovec

V polje zapiši, kateri stavčni člen sestavljajo prilastki.

1. Nekdo je pozvonil pri glavnem vhodu. 2. Srečko Kosovel je pripadal ekspresionizmu. 3. Zaradi obilice padavin je Mura poplavljala.

Ljubezen je polnost človeka.

(Victor Hugo)