Slovenščina > 3. letnik Prijava

Označevanje prilastka

Prilastek je lahko del osebka, predmeta, prislovnega določila (o povedkovem prilastku gl. snov z naslovom Povedek) in ni nikoli samostojen stavčni člen.

   Evropska unija združuje 27 držav članic.
   Svet EU ima zakonodajno funkcijo.

Poslanci iz držav članic sestavljajo Evropski parlament.

Svet EU in Evropska komisija se posvetujeta z

Odborom regij.

   Evropski parlament ima sedež v francoskem Strasbourgu.
   To mesto leži ob reki Ren.

Ljubezen je polnost človeka.

(Victor Hugo)