Slovenščina > 3. letnik Prijava

naloga

 

 

 

  Odgovori na vprašanja s pomočjo izpisov iz odlomka.

 

1. Trubar v odlomku govori o nekih ženskah in moških, ki so trdili, da se jim nekdo prikazuje. Kdo bi naj to bil?

 

 ... je bila gori nad Kompolom v vinogradih ena baba; ta se je svetila inu pravila, de s. Sebastijan inu s. Roh vsako nhuč k ni prideta., ž no govorita inu velita, da se nima na tim hribu … ena cerkov sturi inu sezida …

 

…Glih taku ena druga baba je hotela imejti, de bi se bila ta tretja cerkov gori na Bruniki per tih Trijeh kralih zidala.

 

… Šavleča Katerina inu ena vduva Margeta Hudakončevka inu en muj stric … so se veden svetili inu pravili, koku se nim Divica Marioja perkazuje inu hoče imejti, da se na Silevici ni en klošter sezida ...

 

 

2. Kaj so prikazani liki želeli? Odgovore poišči v prej navedenih citatih.

 

3. Ali Trubar podpira ta videnja in njihove zahteve?

 

 Oli zludi nje, kir h taki pregrehi inu golufiji melče, zuper ne pridigujo inu ne branijo, bode tudi kuhal v tim peklu vekoma …

 

 

4. Kaj je Trubar želel ljudem sporočiti v tem odlomku? S kakšnim namenom jim je pripovedoval te zgodbice?

 

5. Kako je odlomek iz Trubarjevega besedila povezan z vero in verovanjem?

Andrejka_noga