Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

SOPOMENKE

To so besede, ki imajo enak ali zelo podoben pomen, v zapisu pa se razlikujejo.

Na primer:

gledališče
teater           
šala
vic         
konj
kljuse

Nekatere sopomenke lahko uporabimo v vsakem besedilu, druge pa so zaznamovane:

  1. besedi gledališče in teater sta primerni v vseh besedilih, razlikujeta se po izvoru, ena je domača, druga pa iz tujega jezika. Velja pa načelo, da raje uporabimo domačo vzporednico.
  2. Besedi šala in vic sta sopomenki, vendar je šala knjižna beseda in slogovno ni sporna, vic pa je iz nižjega pogovornega jezika.
  3. Konj in kljuse označujeta isto žival, a je kljuse slabšalna beseda, konj pa je nevtralno poimenovanje.

Sopomenke pogosto uporabljamo, da se izognemo ponavljanju. Velikokrat v ta namen poiščemo tudi sopomensko zvezo besed, ki želeno besedo parafrazira/opiše z drugimi besedami.

naloga

 

    Pripiši besedam sopomenke:

     

    radost - nag - nesrečen -

Besede minejo, črke ostanejo.

(ljudski pregovor)

avtor