Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

ODNOSI MED BESEDAMI

V kakšnih poimenskih povezavah so naslednje besede?

 

Besede so med seboj pogosto povezane zaradi sorodnega, istega, podobnega ali nasprotnega pomena, lahko pa so povezane tudi zaradi skupnega pomenskega jedra – korena.

pomeni enako/isto
ljubiti - imeti rad
nasprotno
ljubiti – sovražiti
širši/ožji pomen
ljubiti – zmenek in ostalo
imajo skupno pomensko jedro
ljubiti – ljubezen in ostalo

 

 

 

 

 

 

Skozi POMEN BESED opazujemo povezave, POMENSKA RAZMERJA MED BESEDAMI.

Ločimo:

Besede minejo, črke ostanejo.

(ljudski pregovor)