Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

PROTIPOMENKE

so besede z nasprotnim pomenom.

vesel
žalosten
prijazen
neprijazen

Protipomenke uporabljamo, kadar primerjamo različne stvari, dejanja, lastnosti ...

 

naloga

 

 

Naslednjim besedam pripiši protipomenke:

zanimiv (film)    dolgočasen

zaletav (fant)    premišljen

spoštljiv (dijak)   neotesan

sumničiti   zaupati

prevarant   poštenjak

suha (klobasa)    sveža

ponižati      povzdigniti

bistra (voda)  kalna

Besede minejo, črke ostanejo.

(ljudski pregovor)

avtor