Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

naloga

 

 

Ob naslednji shemi povej značilnosti zapisanih besed. Zanje poišči ustrezne primere.

 

 

Viri

pdf

 

Odgovor je pravilen.

Odgovor je napačen.

Besede minejo, črke ostanejo.

(ljudski pregovor)

avtor