E-gradiva > AV komunikacije > Animacija > Animacija - uvod

Prijava

Beseda animacija izvira iz latinske besede animatio (oživljanje, spodbujanje, navdušenje), ta pa ima izvor v besedi anima (duša). Danes razumemo animacijo kot hitro prikazovanje zaporedja slik dvodimenzionalnega (2-D) ali tridimenzionalnega (3-D) modeliranja z namenom, da se ustvari optična iluzija gibanja. 

Preprosta animacija

Slika: Prikaz preproste animacije (zaporedje 3 do 5 slik)

 

 


 

 

Kaj je animacija?

prikazovanje več slik
prikazovanje zaporedja slik
prikazovanje fotografij

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.