E-gradiva > AV komunikacije > Animacija > Osnovna oprema za izdelavo animacije

Prijava

Za tvorbo računalniške animacije potrebujemo primerno programsko opremo. Obstajajo številni komercialni programi za 3-D animacijo, kot so na primer Maya, TrueSpace ali Lightwave in zelo razširjen Adobe Flash in nekoliko cenejši SwiSH za 2-D animacijo Obstajajo pa tudi nekomercialni programi, kot sta Blender za 3-D in Pencil Animation za 2-D animacijo.

 

Lord Of The Rings

Slika: Prikaz pretvorbe človeka v animirano figuro - Animiranje lika Golum iz filma Gospodar Prstanov, ki ga je upodobil igralec Andy Serkis. Za upodobitev lika se je zajemala obrazna mimika ter premikanje telesa. Uporabljeno je bilo 3D orodje Alias Maya. Vir: http://home.comcast.net/~wardomatic/andygollum.jpg
Profesionalni animatorji uporabljajo za zajemanje naravnih gibov animiranih osebkov sisteme kamer in ustrezno programsko opremo (ang. motion capture). Biomehanika človeškega telesa je zelo kompleksna in je zaradi tega simulacija naravnega gibanja zelo zahtevna. Za rešitev tega problema se pogosto v praksi uporablja sistem video kamer, kar pomeni, da na živega igralca na različne dele telesa namestijo svetlobne oznake. Sistem video kamer tako omogoča sledenje tem oznakam. Snemajo se gibi resničnih igralcev, ki se nato z računalniškimi programi pripnejo na ude  animiranih osebkov. Primer takšne vrste animiranja je upodobitev lika »Golum« iz filma Gopodar prstanov (ang. The Lord of the Rings). 

 

 


 

 

 

Kaj ni del opreme za izdelavo animacije?

sistem video kamer
svetlobne oznake za igralce
gruča računalnikov
svetlobna peresa

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.