E-gradiva > AV komunikacije > Animacija > Postavitev animacije na splet

Prijava

Za prikaz Flash animacije v brskalnikih se v spletne strani integrira naslednji kodni blok:

 

<object width="550" height="400">

<param name="movie" value="imeDatotekeAnimacije.swf">

<embed src=" imeDatotekeAnimacije.swf" width="550" height="400">

</embed>

</object>

 

To je minimalna koda, ki jo potrebujemo za prikaz Flash animacije v brskalnikih. V primeru, da uporabnik nima nameščene Flash komponente v brskalniku, bo sistem brskalnika uporabnika na to opozoril.

 

Kodni blok vsebuje dva elementa ~<embed~> in ~<object~>. Ta dva elementa sta potrebna, da se odpre datoteka z video posnetkom in nato predvaja.

 

Element ~<object~> se uporablja za Internet Explorer v Windows okolju, medtem ko se element ~<embed~> uporablja za Netscape oziroma Firefox brskalnike. 

 

 


 

 

Kako postavimo animacijo na splet?

dodamo kodni blok, ki vsebuje elementa ~embed~ in ~object~
dodamo kodni blok, ki vsebuje element ~embed~in sliko.
dodamo kodni blok, ki vsebuje element ~object~ in sliko.

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.