E-gradiva > AV komunikacije > Animacija > Spreminjanje hitrosti animacije

Prijava

V orodju Pencil Animation je možno spreminjati hitrost animacije. Hitrost animacij se v splošen določa s frekvenco sličic (ang. frames per second - fps), ki predstavlja koliko sličic se bo prikazalo na sekundo. Višja kot je frekvenca sličic, bolj bo naša animacija zvezna.  

 

Za ponazoritev bomo prikazali kako se spremeni hitrost animacije v orodju Pencil Animation.

 

 

VIDEO ZASLONA - Spreminjanje hitrosti v Pencil Animation

 


 

 

Kaj nam pove kratica fps?

število sekund v animaciji
število sličic na sekundo
število sličic v animaciji
velikost sličic na sekundo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.